Tin Tức

16/08

Liên Đấu

Trong các hoạt động sôi nổi đang diễn ra ở thế giới võ lâm, Võ Lâm Liên Đấu vẫn thu hút nhiều sự chú ý của đông đảo hào kiệt bốn phương nhất. Tất cả hảo thủ giang hồ, bất kể đẳng cấp, đều mong muốn biểu dương võ học, thể hiện bản lĩnh khi đến với Võ Lâm Liên Đấu.

Thời gian & điều kiện tham gia chung.

 • Thời gian thi đấu: Bắt đầu ngày 08 - ngày 28 mỗi tháng.
 • Thời gian nhận thưởng : 00h ngày 29 đến 00h ngày 07 tháng sau.
 • Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 90 trở lên.

Hình thức thi đấu :

 • Ngẫu nhiên 1 hình thức/tháng (xem tại NPC Sứ Giả Liên Đấu Phượng Tường 208/201)
  • Đơn Đấu tự do
  • Đơn Đấu cùng hệ
  • Song Đấu tự do
  • Tam Đấu tự do

Đơn Đấu Tự Do : 

 • Lập đội:
 • Trong thời gian nghỉ và thi đấu, tất cả các nhân vật thỏa điều kiện đẳng cấp, chưa tham gia tổ đội Liên Đấu đến NPC Sứ Giả Liên Đấu để lập chiến đội.
 • Tên của nhân vật là tên chiến đội.
 • Hủy đội: Có thể hủy vào thời gian nghỉ, trong thời gian thi đấu, không thể hủy chiến đội.
 • Phần thưởng Điểm Vinh Dự:

Đơn Đấu cùng hệ:

 • Lập đội:
  • Trong thời gian nghỉ và thi đấu, tất cả các nhân vật thỏa điều kiện đẳng cấp, chưa tham gia tổ đội Liên Đấu đến NPC Sứ Giả Liên Đấu để lập chiến đội.
  • Tên của nhân vật là tên chiến đội.
 • Hủy đội: Có thể hủy vào thời gian nghỉ, trong thời gian thi đấu, không thể hủy chiến đội.
 • Phần thưởng Điểm Vinh Dự:

Song Đấu Tự Do:

 • Lập đội:
  • Bước 1: 01 Đội Trưởng đối thoại NPC Sứ Giả Liên Đấu để tiến hành lập tổ đội, tiến hành nhập tên đội.
  • Bước 2: Đội Trưởng tổ đội với 01 thành viên còn lại muốn tham gia đội > đối thoại NPC Sứ Giả Liên Đấu.
  • Bước 3: Tùy Chọn "Võ Lâm Liên Đấu nhóm" > "Để Bạn Hữu của ta tham gia tổ đội" (chỉ những nhân vật thỏa điều kiện cấp và chưa tham gia chiến đội).
 • Hủy đội:
  • Có thể hủy vào thời gian nghỉ, trong thời gian thi đấu, không thể hủy chiến đội.
  • Chiến đội nào đã tham gia đánh Liên đấu (có điểm tích lũy) thì không thể hủy tổ đội, thành viên của tổ đội đó không thể rồi tổ đội.
 • Phần thưởng Điểm Vinh Dự:

Tam Đấu Tự do

 • Lập đội:
  • Bước 1: 01 Đội Trưởng đối thoại NPC Sứ Giả Liên Đấu để tiến hành lập tổ đội, tiến hành nhập tên đội.
  • Bước 2: Đội Trưởng tổ đội với 02 thành viên còn lại muốn tham gia đội > đối thoại NPC Sứ Giả Liên Đấu.
  • Bước 3: Tùy Chọn "Võ Lâm Liên Đấu nhóm" > "Để Bạn Hữu của ta tham gia tổ đội" (chỉ những nhân vật thỏa điều kiện cấp và chưa tham gia chiến đội).
 • Hủy đội:
  • Có thể hủy vào thời gian nghỉ, trong thời gian thi đấu, không thể hủy chiến đội.
  • Chiến đội nào đã tham gia đánh Liên đấu (có điểm tích lũy) thì không thể hủy tổ đội, thành viên của tổ đội đó không thể rồi tổ đội.
 • Phần thưởng Điểm Vinh Dự:

Phần thưởng vòng sáng top 1 2 3 :

Cực phẩm thiên hạ:

JXAUS Kính Bút !

JxAus!

Tags: JxAus Tags: volam Tags: Võ Lâm Tags: Jx Tags: JX private Tags: JX online Tags: võ lâm lậu Tags: vo lam lau Tags: võ lâm private Tags: volam private Tags: vo lam 1 lau moi ra Tags: vo lam pk Tags: võ lâm lậu 2020 Tags: vo lam lau 2020 Tags: vltk2005 Tags: vltk lậu Tags: vltk lau Tags: vl private Tags: jx private Tags: jx ctc 2005 Tags: tải game vltk lậu Tags: tai game jx private Tags: vo lam ctc 2005 Tags: vo lam lau ctc Tags: vltk đang hot 2020 Tags: võ lâm mới ra 2020 Tags: game vo lam truyen ky lau Tags: game võ lâm private Tags: jx không kéo xe Tags: võ lâm hội quán Tags: volampk Tags: võ lâm hay nhất Tags: game vo lam lau Tags: tai vo lam truyen ky lau

Tin khác

Telegram
Giftcode Nạp thẻ Hỗ Trợ